Διεύθυνση: Α’ Πάροδος Φειδίου 3, Άνω Ηλιούπολη Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 668 594

E-mail: info@tiramolas.gr

Facebook: Παιδικός Σταθμός ΤΙΡΑΜΟΛΑ