Σας παραθέτουμε κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες και ασχολίες που θα λατρέψουν τα παιδιά σας, και θα εμπλουτίσουν την προσχολική αγωγή τους.
  • Υγιεινή και ασφαλή παραμονή των παιδιών σε κτίριο κατασκευασμένο σύμφωνα με τις νόμιμες τεχνικές προδιαγραφές
  • Παροχή πρωϊνού
  • Ιατρική παρακολούθηση των παιδιών με συνεργαζόμενη παιδίατρο
  • Πρόγραμμα άθλησης με έμπειρη γυμνάστρια
  • Έμπειρο και άρτια καταρτισμένο επιστημονικά προσωπικό
  • Απογευματινές συναντήσεις γονέων και παιδαγωγών για την πρόοδο των παιδιών
  • Υπαίθριο χώρο για δημιουργικές δραστηριότητες
  • Εκπαιδευτικές επισκέψεις
  • Οργάνωση θεατρικών παραστάσεων σε συνεργασία με θεατρικά εργαστήρια

Στον παιδικό μας σταθμό φροντίζουμε να εμπλουτίζουμε συνεχώς το πρόγραμμα με νέες δραστηριότητες εκμάθησης και ψυχαγωγίας των παιδιών.